Informacje podstawowe dla lekarzy

Rak jelita grubego, nieustannie pozostający w czołówce najczęściej diagnozowanych nowotworów, wymaga skutecznych strategii przesiewowych, które pozwolą na jego wczesne wykrycie i skuteczne leczenie. Z pojawieniem się testu COLOTECT™ 1.0, lekarze zyskują nowe narzędzie, które może znacząco poprawić jakość i dostępność diagnostyki przesiewowej dla pacjentów zagrożonych rozwojem tego typu nowotworu.

COLOTECT™ 1.0 – innowacja w dziedzinie diagnostyki

Test COLOTECT™ 1.0 wyróżnia się spośród innych dostępnych metod przesiewowych dzięki wykorzystaniu technologii multiplex-PCR (MSP) do analizy trzech genów związanych z etiologią CRC (SDC2, ADHFE1, PPP2R5C). Został zaprojektowany z myślą o integracji z rutynową praktyką kliniczną, pozwalając na badanie biomarkerów genowych z próbki kału pacjenta. Jego nieinwazyjność, wysoka specyficzność (92%) oraz czułość (88%) czynią go atrakcyjnym wyborem dla pacjentów i lekarzy.

Dlaczego COLOTECT™ 1.0 jest Kluczowy dla Lekarzy?

 1. Wszechstronna diagnostyka. COLOTECT™ 1.0 wykrywa zmiany epigenetyczne związane z CRC, niezależnie od obecności krwi w kale, co pozwala na identyfikację stanów przednowotworowych i nowotworowych, które mogą pozostać niewykryte przez testy FOB.
 2. Komfort pacjenta. Nieinwazyjność testu zwiększa chęć pacjentów do regularnego przesiewu. Może to być szczególnie przydatne dla osób, które mają przeciwwskazania do kolonoskopii lub dla tych, którzy obawiają się bardziej inwazyjnych procedur.
 3. Prosta integracja z praktyką kliniczną: Test jest łatwy w użyciu i może być realizowany przez pacjentów w domu, co ułatwia lekarzom włączenie go do standardowych procedur profilaktycznych.

Grupa pacjentów, dla których COLOTECT™ 1.0 jest dedykowany

 • Wszyscy pacjenci z dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku CRC
 • Osoby z nieokreślonym krwawieniem w stolcu
 • Pacjenci z przeciwwskazaniami do kolonoskopii
 • Osoby po kolonoskopii z wynikiem negatywnym z zalecaną kolonoskopią kontrolną po 5-10 latach
 • Pacjenci, którzy nie kwalifikują się do kolonoskopii ze względu na wiek

Produkt

COLOTECT

iFOBT

Kolonoskopia

Metoda

qPCR

Immunologia

Badanie
endoskopowe

Markery

MT-sDNA

Hemoglobina

N/A

Typ próbki

Kał

Kał

N/A

Czułość
(gruczolak zaawansowany)

46%

27%-29%

N/A

Czułość ogólna

88%

71-75%

90%

Specyficzność

92%

94%

95%

Jak lekarze mogą promować COLOTECT™ 1.0

 1. Edukacja Pacjentów. Wskazanie COLOTECT™ 1.0 jako opcji w rutynowych badaniach przesiewowych, szczególnie dla osób w grupie ryzyka.
 2. Personalizacja profilaktyki. Umożliwienie dostępu do testu dla pacjentów, którzy potrzebują częstszej diagnozy niż zapewnia standardowa kolonoskopia.
 3. Poradnictwo i wsparcie. Pomoc w interpretacji wyników i podejmowanie odpowiednich kroków w przypadku wyniku pozytywnego.

Wprowadzenie COLOTECT™ 1.0 do praktyki klinicznej otwiera nowe horyzonty w profilaktyce i wczesnym wykrywaniu raka jelita grubego. Jako lekarze, możecie Państwo wykorzystać ten test do rozszerzenia zakresu diagnostyki i oferowania pacjentom wygodnych oraz skutecznych rozwiązań, które wspierają zdrowie publiczne i indywidualne. COLOTECT™ 1.0 jest znaczącym postępem w medycynie profilaktycznej.

Zobacz również

Zachęcanie pacjentów do badań przesiewowych w kierunku raka jelita. Rola testu COLOTECT™ 1.0
Rak jelita grubego jest jednym z najczęściej diagnozowanych nowotworów na świecie, stanowiąc znaczącą przyczynę zgonów związanych z chorobami nowotworowymi. Mimo że badania przesiewowe mogą...
Znaczenie wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego w praktyce klinicznej
Nowotwór jelita grubego, obejmujący raka okrężnicy oraz odbytu, jest jednym z czołowych wyzwań dla współczesnej onkologii, a jego znaczenie w kontekście zdrowia publicznego w Polsce wymaga szc...
Nowoczesne podejście do diagnostyki raka jelita grubego. Test Colotect
Rak jelita grubego pozostaje jednym z najczęstszych nowotworów złośliwych na świecie, stanowiąc poważne wyzwanie dla systemów opieki zdrowotnej oraz indywidualnych pacjentów. Znaczenie wczesne...