Integracja testu COLOTECT™ 1.0 w strategiach przesiewowych. Perspektywa farmaceutyczna
W obliczu rosnącego zagrożenia rakiem jelita grubego, farmaceuci odgrywają kluczową rolę w propagowaniu zdrowia publicznego, zwłaszcza w zakresie edukacji i promocji badań przesiewowych. Dzięki...
Przeczytaj
COLOTECT™ 1.0. Klucz do efektywniejszych badań przesiewowych w aptece
Rak jelita grubego zajmuje czołowe miejsce w statystykach nowotworów złośliwych, będąc jedną z głównych przyczyn zgonów na świecie. Farmaceuci, jako nieodłączni uczestnicy procesu opieki z...
Znaczenie wczesnego wykrywania raka jelita grubego. Rola farmaceuty w edukacji pacjentów
W obliczu rosnącej częstości występowania raka jelita grubego na świecie, kluczową rolę w walce z tą chorobą odgrywają działania profilaktyczne i wczesne wykrywanie. Rak jelita grubego jest ...